Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2011-11-22

Få (gratis) hjælp til innovation

Så nu kan du få undersøgt om din virksomhed er godt rustet til at samle ideer hos medarbejderne op - om 'vækstvilkårene' i organisationen er i orden - hvordan man skal 'gøde' ideer frem til innovationsprojekter - i det hele taget få en servicetjek på jeres 'innovationsmiljø'! Og det slutter ikke her - I kan via ordningen få hjælp til at identificere eventuelt kommende projektpartnere eller få anvist andre samarbejdsmuligheder.

AquaCircle kan nu tilbyde medlemmer (og andre interesserede) hjælp til at forbedre innovationsevnerne i virksomhederne. Og det er ikke fremmed og dyr hjælp, men derimod assistance fra egne medlemsrækker idet Forsknings og Innovationsstyrelsen tilbyder gratis innovationsbesøg til små og mellemstore virksomheder - herunder medlemmerne i AquaCircle - fra GTS institutionerne

Forsknings- og Innovationsstyrelsen tilbyder gratis innovationsbesøg på 2-4 timer i små og mellemstore danske virksomheder. Formålet med innovationsbesøget er sammen med virksomhedsledelsen at afdække eventuelle udviklingsmuligheder samt angive konkrete forslag til hvorledes virksomheden om muligt kan få mere ud af sit potentiale samt drage fordel af eksisterende støttemuligheder for samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner.  Mere information om ordningen findes på www.innovationstjek.dk.

DHI er et af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) som udfører innovationsbesøgene på vegne af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. På basis af indledende telefonsamtale vil vi finde kollegaer (innovationsagent) med relevant viden og erfaring blandt vores kolleger som repræsenterer lang erfaring indenfor miljø-  og vandsektoren i både i Danmark og i udlandet. Vores hjemmeside er www.dhigroup.com.

Forløbet kan kort beskrives som følger:

  • Pr. telefon aftaler vi en mødedato og du får mulighed for at angive emner af særlig interesse for din virksomhed.
  • Under selve besøget, som vil foregå på din virksomhed, giver du en kort præsentation af virksomheden.  Sammen med innovationsagenterne danner I jer en oversigt over væsentligste udfordringer og hvorledes disse kan løses.
  • Efter mødet søger innovationsagenten efter potentielle eksperter og samarbejdspartnere, der kan støtte realiseringen af udviklingsmulighederne i sin virksomhed.
  • Innovationsagenten afleverer en kort rapport til virksomheden med prioriterede teknologiske udfordringer og henvisninger til relevante videnmiljøer, rådgivere og innovationstilbud.
  • Virksomheden udvælger hvilke områder de ønsker at gå videre med og udarbejder en grov tidsplan.
  • Innovationsagenten følger op og afdækker om der er behov for videre vejledning.

Eneste betingelse for din virksomhed for at deltage i denne ordning er at den ikke har modtaget mere end 200.000 Euro de seneste tre regnskabsår, hvilket vi vil bede virksomheden skrive under på under besøget.

Er du interesseret bedes du kontakte Per Bøgelund Hansen på pbh@dhigroup.com eller tlf. 45 16 95 68.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!