Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-08-29

Helleflynder - problemer med fejl i pigmentering og øjevandring løst!

Havforskningsinstituttet i Norge har løst et stort problem med opdræt af helleflynder - nemlig manglende eller fejlagtig pigmentering og fejl i øjets vandring op på rygsiden af fisken. Disse fejl har tidligere ført til at opdrætterne har måtte sortere op imod halvdelen af ynglen fra. Forsøg med uregelmæssig fodring og lys-mørke prioder har ført til at 85% af ynglen nu får den rette pigmentering og at øjne vandrer på plads.

Fejlene er først muligt at påvise når fiskeynglen er omkring 3 måneder gammel - og dermed tæt på salgsstørrelse (til sættefisk). Den ufuldstændige pigmentering har kun kosmetisk (- men dermed også økonomisk) betydning, mens det er såvel et etisk som et overlevelses (økonomisk) problem hvis øjnene ikke er vandret på plads. Forskerne har hidtil troet at specifikke stoffer måtte mangle i det levende foder, dette har for så vidt også været gældende for pigmenteringen. Nu har det altså vist sig at pauser i foderindtaget - ved mørke - kan fører til en forbedring af øjevandringen - og dermed i hele økonomien af helleflynderopdræt.

Læs hele nyheden på Havforskningsinstituttets hjemmeside.

 

 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!