Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-02-07

Ny rapport om energieffektivisering

Dansk Akvakultur, Lokal-Energi, Nielsen Consult, Biomar, DTU-Aqua og Teknologisk Institut har arbejdet sammen med fokus på mulighederne for at mindske energiforbrug i modeldambrug.

I de danske modeldambrug anvendes der energi svarende til 1,7 KW/kg produceret portionsørred (i dambrug der ikke selv producerer sættefisk).
Det er et ønske at nedbringe dette energiforbrug og dermed også CO2 bidraget fra opdræt - første mål er at nå ned i nærheden af 1 KW/kg produceret fisk.

De energitunge processer i recirkuleret opdræt er iltning, afgasning og løft af vand/skabelse af vandstrøm.
I de fleste modeldambrug anvendes en mammutpumpe/air-lift/deep-shaft, hvor luft blæses ud i varierende dybde og derved både løfter vandet, og samtidig giver en vis afgasning og iltning af vandet.

Der stilles ofte spørgsmål om denne form for kombineret afgasning, iltning og 'pumpning' er den mest energiøkonomiske løsning - eller om en adskillelse af disse i tre separate processer (pumpning, afgasning og iltning) vil være formålstjenligt.

Rapporten: Energieffektivitet i recirkulerede dambrug undersøger  denne problemstilling (blandt andre undersøgelser) - uden dog at give svaret på det ovenfor stillede spørgsmål fuldstændigt.

Rapporten kan findes på Dansk Akvakulturs hjemmeside og her på AquaCircles hjemmeside under udvikling/Danmark/Energieffektivitet

God læsning
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!