Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-08-29

Rapport om avlsarbejde med regnbueørred i Danmark

Rapportering om det danske avlsprogram for regnbueørred. Der blev i år 2000 etableret en avlsstation for regnbueørred ved Nordsøcenteret i Hirtshals. Avlsstationen blev drevet af den erhvervsdrivende fond 'Dansk Ørredavl', som i 2003 blev omstruktureret fordi det ikke var muligt at skaffe den fornødne finansiering til fortsat drift. Avlsarbejdet blev dog fortsat på 3 udvalgte (IPN-fri) danske dambrug. Rapporten er fremstillet af Danmarks Fiskeriundersøgelsers afdeling for Havøkologi og Akvakultur i 2006.
Læs (og/eller download) rapporten under 'Udvikling'.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!