Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-03-26

Deadline for at søge tilskud til projekter under Den Europæiske Fiskerifond

Ansøgningsfristen nærmer sig for tilskud på fem ordninger under Den Europæiske Fiskerifond (EFF). Det drejer sig om tilskudsordningerne Akvakultur, Økologisk akvakultur, Akvasundhed, Havne og Kompetenceudvikling. Tre tilskudsordninger er fortsat lukket, og det drejer sig om Akvatisk fauna og flora, Modernisering og Fælles initiativer.

SE de samlede midler fordelt på satningsområder her. Oversigten giver også bud på fordeling af midler for 2013, men det er naturligvis afhængig af finansloven for 2013.

Akvakultur

Tilskudsordningen til etablering og modernisering af akvakulturanlæg åbnede for ansøgninger den 15. marts 2012 og ansøgningerne skal være modtaget senest den 1. maj 2012 i NaturErhvervstyrelsen. Der er ikke sket ændringer i tilskudsordningen i forhold til sidste ansøgningsperiode.
Den økonomiske bevilling for 2012 er på 27,6 mio. kr., og det forventes, at næste ansøgningsperiode først kommer i 2013.

Akvaøkologi

Tilskudsordningen til omlægning til økologisk akvakulturproduktion åbnede for ansøgninger den 1. marts 2012 og ansøgningerne skal være modtaget senest den 1. maj 2012 i NaturErhvervstyrelsen. Der er ændringer i tilskudsordningen i forhold til sidste ansøgningsperiode. Den økonomiske bevilling for 2012 er på i alt 6,2 mio. kr., og det forventes, at næste ansøgningsperiode først kommer i 2013.

Akvasundhed

Tilskudsordningen åbnede for ansøgninger den 1. marts 2012 og ansøgningerne skal være modtaget senest den 1. maj 2012 i NaturErhvervstyrelsen.

Fiskerihavne og landingssteder

Tilskudsordningen til projekter i fiskerihavne og på landingssteder åbnede for ansøgninger den 1. februar og ansøgningerne skal være modtaget senest den 15. maj 2012 i NaturErhvervstyrelsen. Tilskudsordningen er ændret, så det nu også er muligt for private havne og private servicevirksomheder at søge om tilskud.
Den økonomiske bevilling for 2012 er på i alt 60 mio. kr., da bevillingen for 2012 og 2013 er slået sammen. Det forventes derfor heller ikke, at der kommer en ansøgningsperiode i 2013.
 

Kompetenceudvikling

Tilskudsordningen til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren åbnede for ansøgninger den 1. maj 2011, og ansøgningerne skal være modtaget senest den 1. maj 2012 i NaturErhvervstyrelsen.
Den økonomiske bevilling for 2012 er på i alt 5,0 mio. kr., og det forventes, at næste ansøgningsperiode starter den 1. maj 2012 med ansøgningsfrist et år senere.

Forarbejdning og afsætning

Tilskudsordningen til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter lukkede for nye ansøgninger i år den 1. marts 2012. Der er modtaget 19 ansøgninger med en samlet projektsum på i alt 140,4 mio. kr., og med et ansøgte tilskudsbeløb på i alt 37,6 mio. kr.
Den økonomiske bevilling for 2012 er på i alt 14,4 mio. kr., og den nye ansøgningsperiode startede den 1. marts 2012 og med ansøgningsfrist om et år, dvs. den 1. marts 2013.

Yngre fiskere

Ordningen er åben, men vi forventer, at den vil blive lukket i løbet af året. Udkast til bekendtgørelse om lukning af ordningen vil blive sendt i offentlig høring.

Akvatisk fauna og flora

Ordningen er lukket, men vi forventer, at den åbner igen inden sommerferien. Det vil fremgå af NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, når ordningen åbner igen.

Modernisering

Ordningen er lukket, men vi forventer, at den åbner igen inden sommerferien. Det vil fremgå af NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, når ordningen åbner igen.

Fælles initiativer

Ordningen er lukket, men vi forventer, at den åbner igen inden sommerferien. Det vil fremgå af NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, når ordningen åbner igen.


For yderligere oplysninger kan man tage kontakt med: Lars Christensen Clink


ødevareminister Mette Gjerskov

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!