Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-06-25

40 mill. kr. til fremme af miljøeffektiv teknologi

Den 22. juni starter ansøgningsrunde 2012 under det nye Miljøteknologiske Udviklings- og DemonstrationsProgram. Der indkaldes ansøgninger om tilskud til udvikling, test og/eller demonstration af miljøeffektiv teknologi indenfor:

  • Vand og klimatilpasning,
  • Ressourcer og affald,
  • Luft og støj,
  • Kemikalier samt
  • Forurenende industrivirksomheder.

Indenfor alle hovedområder kan der søges om at gennemføre projekter i både Danmark og udlandet (fokus på bl.a. Brasilien, Rusland, Indien og Kina).

Læs annoncetekst af 22. juni 2012


Ansøgningsfristen er den 21. september 2012 kl. 12.

Læs om hvordan man søger tilskud

Midlerne er en del af udmøntning af regeringens miljøteknologiske indsats i 2012. Baggrunden er blandt andet at stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive miljøløsninger - efterspørgsel, som danske virksomheder har gode muligheder for at omsætte til nye grønne teknologier, nye jobs og mere eksport. Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) skal hjælpe virksomhederne med at realisere disse muligheder - samtidigt med, at Danmark selv bliver "grønnere".

Læs mere om Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Der vil ikke blive gennemført flere ansøgningsrunder i år.

Spørgsmål kan rettes til Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 40 00 eller e-mail: ecoinnovation@mst.dk

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!