Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2012-10-07

Sand i Sahara og Fisk i Gobi.

Billund Aquakulturservice der har fået denne ordre på et recirkuleret anlæg til produktion af laks i fuld størrelse. Firmaets teknologi til recirkulering af vand til fiskeanlæg kommer her til sin ret i et område, der er næsten tørlagt, og hvor det kun regner 50-100 mm om året

Med det avancerede system er det muligt at reducere vandforbruget til kun 250 liter per kilo produceret fisk. Klassiske gennemstrømningsanlæg bruger 50.000 liter! 

Når det er muligt at reducere vandforbruget så meget, skyldes det, at vandet går gennem mekaniske og biologiske filtre. Med tre filtre fjernes organisk stof, CO2 og ammonium omdannes til nitrat og vandforbruget reduceres til 400 liter pr. kg fisk. I et fjerde filter kan nitrat fjernes fra vandet og forbruget falder til 250 liter. Hvis man også introducerer en fjernelse af fosfor  kan vandforbruget reduceres til bare 50 liter.

Billund Aquakulturservice har stor erfaring med konstruktion af recirkulerede anlæg - se f.eks. en video fra et stør-anlæg i Moldavien (gå til 'Videoliste' i menubjælken og find indslaget om AquaTir).

Projektet fik omtale i både 'Børsen' og 'Ingeniøren' onsdag 3. oktober


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!