Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-09-03

Sterile opdrætsfisk

Der skal forskes mere i sterile opdrætsfisk, siger norske forskere. Sterile opdrætsfisk vil ikke kunne formere sig med vild fisk og dermed er debatten om 'genetisk forurening' ude af billedet. Desuden skal ny forskning vise om der er andre områder, hvor sterile fisk har fordele eller ulemper.

Det norkse fiskeridirektorat har udarbejdet en indsatsplan for, eller måske snarere imod, rømmet opdrætsfisk. Havforskningsinstituttet i Bergen har lavet en statusrapport om sterile fisk - ikke uventet med hovedvægten på laks. Af rapporten fremgår det, at faktagrundlaget er spinkelt og data af ældre dato, hvorfor der må forskes mere på området. 

Uanset anbefalingen om mere forskning indeholder rapporten en god opsummering af sterileringsmetoder, samt, måske mere vigtigt, en gennemgang af viden på områder hvor det er muligt at sammenligne 'normale' opdrætsfisk (laks, ørred og regnbueørred) med steriliserede - det gælder f.eks.:

 • vækst
 • tilvækst
 • dødelighed
 • kønsmodning
 • kvalitet
 • farve
 • hjerte- og kredsløbsforhold
 • immunologi og sygdomsresistens
 • steresstolerance
 • produktionslidelser
 • etiske forhold og meget mere

Rapporten kan læses på det norske fiskeridirektorats hjemmeside eller her på AquaCircles hjemmeside.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!