Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-09-03

Eksportstatistik for dansk opdrætsfisk 2006.

Dansk Akvakultur har i juli måned fremlagt eksporttallene for danske opdrætsfisk 2006. Totalt set er der en tilbagegang i eksportværdien på 1 % svarende til 6 millioner DKK. Tallet dækker imidlertid over store forskelle. Værst er det gået ud over eksporten af rogn. Ål går frem i mængde, men ikke i værdi. Nye markeder erstatter traditionelle.

Se en grafisk fremstilling af eksporttallene for 2006.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!