Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-04-26

AquaCircles årsmøde 2007

Jacob Bregnballe blev valgt som dirigent. Han konstaterede at årsmødet var lovligt varslet og at andre formalia, som f.eks. udsendelse af reviderede vedtægter for foreningen, var i overensstemmelse med gældende foreskrifter. Jacob Bregnballe førte forsamlingen smidigt og effektivt gennem årsmødets organisatoriske del, med formandens beretning, årsregnskab, protokollatarbejdsplan, som alle blev vedtaget af forsamlingen. Et revideret sæt vedtægter for foreningen blev ligeledes godkendt.

Efterfølgende gik årsmødet over i den faglige del, hvor Kenneth Janning fra DHI·Vand·Miljø·Sundhed gav et oplæg om rensningsteknologisk forskningsbehov, Lars Jøker fra Teknologisk Institut gav et oplæg om andre arter i opdræt, og Peter Jessen fra Biomar gav et oplæg om fremtidens foder til fisk i recirkulerede opdrætsanlæg.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!