Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-09-25

Temadag: Andre arter i opdræt.

Der tales tit om at introducere andre - alternative - arter i dansk opdræt.

Der har også været taget flere initiativer bl.a. er der arbejdet med sandart, aborre, torsk og tunge. Ingen af disse arter er endnu i fuld kommerciel produktion. Hvorfor ?

Hvad efterspørger markedet ? - hvid fisk uden smag og uden ben? Ferske mere eksotiske fisk? Skal opdræt satse på de 'vanlige' marine arter - eller ? Hvor stort er markedet for andre arter. Kan vi styre hele processen fra klækning til slagtning hos andre arter? Tør vi fortsat satse på fiskarter der kræver marint fedtsof og protein - eller skal der ses nærmere på arter der spiser mere 'grønt'? Skal der forskes meget - eller kan vi kopiere erfaringer fra andre steder på kloden hvor arterne allerede er i opdræt? - Og har vi en markedsmæssig fordel der kan retfærdiggøre en sådan satsning?

Ja - der er mange ubesvarede spørgsmål, men interessen er stor. På den baggrund er der i AquaCircle taget skridt til at få gennemført en wokshop/temadag. Forskellige mulige former er drøftet og nu kan vi, sammen med Dansk Akvakultur, invitere til møde. Se invitation, aktivitetsbeskrivelse og program.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!