Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-10-11

Danforel investerer i nyt ørredslagteri og går ind i opdræt.

Verdens største ørredproducent kan næste år også brøste sig med at være verdens største ørredslagteri - og medejer af verdens største enkeltstående anlæg for ørredopdræt. Danforel har nemlig købt det tidligere Danish Crown slagteri i Grindsted. Samtidig hermed investerer Danforel i et moderne fuldt recirkuleret opdrætsanlæg.

Med sine 26.000 kvadratmeter giver det tidligere svineslagteri god plads til at udvide Danforels produktion, der i dag foregår på to lokaliteter i Vejle med tilsammen 115 medarbejdere. Produkterne der fremstilles, blandt andet ferske, frosne og specielt røgede ørredfileter, er baseret på tilførsel af 7.000 tons levende ørreder fra omkring 30 danske dambrug.


Erik Hansen, som er direktør og hovedaktionær i virksomheden, har øget firmaets omsætning fra 25 millioner kroner til over 200 millioner kroner på de 7 år der er gået siden han overtog. Erik Hansen forventer en vækst på 25% i årene der kommer. Væksten kunne være endnu større, såfremt virksomheden havde kunnet skaffe større mængder råvarer.

Danforel har derfor taget sagen i egne hænder og vil, i regi af opdrætsselskabet Danakva, hvor også Christian Jørgensen, som er en af de større danske opdrættere, er med, investere i et moderne fuldt recirkuleret opdrætsanlæg. Anlægget kommer til at ligge på Kærhede ved Kibæk nær Herning. Projekteringen er færdig og man afventer nu blot myndighedernes godkendelser af projektet og driften. Anlæggets miljøbelastning er, til trods for den store produktion, kun på 56 dyreenheder! Man kalkulerer med en produktion på omkring 3.000 tons portionsørreder om året - det svarer skønsmæssigt til 10 millioner ørreder af portionsstørrelse, hvilket er den primære råvare for Danforels produktion. Med øget råvareforsyning kan produktionsfaciliteterne i Vejle ikke rumme den nødvendige udvidelse - derfor satsningen i Grindsted. De samlede investeringer løber op over 200 millioner kroner og skaber samtidig 50 nye arbejdspladser i Grindsted.

Det nye ørredslagteri ligger midt i det geografiske område, hvorfra hovedparten af råvarerne kommer, herunder det kommende recirkulerede anlæg på Kærhede. Desuden har bygningerne jo tidligere været brugt til fødevareproduktion, således at hovedparten af bygningerne er umiddelbart brugbare.

- Vi har herhjemme verdens dygtigste dambrugere, verdens bedste råvarer og den mindste forurening pr. kg produceret protein. Ikke mindst det sidste bliver et vigtigt konkurrenceparameter i fremtiden, siger Erik Hansen.


 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!