Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-10-21

Ozon og UV: Overhead-præsentationer fra temadag den 9. oktober

Tirsdag den 9. oktober gav Steve Summerfelt og Chris Good indlæg på en temadag hos Danmarks Fiskeriundersøgelsers afdeling på Nordsøcenteret i Hirtshals.
Det er med glæde at vi nu kan gengive overheads-præsentationerne fra dagen.
De der var med på selve dagen havde mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne - og der var dagen igennem en god debat.

Selv om det ikke er muligt at gengive debatten, kan man med fordel orientere sig om temaet (primært ozon, og UV i vandbehandling på recirkulerede opdrætsanlæg, men også fluidized-sand biofiltre samt sundhed, hygiejne og sygdomsbekæmpelse) ved at læse/downloade tidligere publicerede artikler - find og klik 'Udvikling' på menulinien (klik på 'andre' og klik på 'Amerika'.

Selve præsentationerne (overheads) finder du i pdf-format her:

Fish Health Management and Biosecurity for Recirculated Aquaculture Systems

Process Requirements for Water Quality Improvements and Disinfection Using Ozonation and UV Irradiation
Fluidized-Sand Biofilters 

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!