Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-10-26

Ørredproduktion i dansk akvakultur - en samfundsøkonomisk analyse

Institut for Miljø Vurdering (som nu er fusioneret med Det Økonomiske Råds Sekretariat) har lavet en analyse af økonomien ved etablering og drift af et fuldt recirkuleret dansk ørredopdrætsanlæg med en årlig produktion på 3.000 tons. Med forbehold for større ændringer i salgspris, foderpris og rentefod, samt med en afskrivningshorisont på 20 år - så ser regnestykket fornuftigt ud.

Dansk Akvakultur har i de seneste år oplevet en nedgang i produktionen, hvor flere producenter har valgt at nedlægge deres produktion mod kompensation fra staten. Dette er blandt andet en konsekvens af de stadig stammere miljømæssige krav til producenterne. Fiskerierhvervet vurderes imidlertid som en uvurderlig dynamo for økonomien i en række lokalområder. På baggrund af dette, har Folketinget vedtaget en handlingsplan for udviklingen af den samlede danske fiskeri- og akvakultursektor. I 2007 og 2008 er der afsat 130 millioner, og yderligere 130 millioner kan søges fra EU i denne periode.

I denne rapport vurderer vi, om det er samfundsøkonomisk rentabelt at opføre et akvakulturanlæg med en årlig produktion på 3.000 tons ørred. Etableringen af akvakulturanlæg i denne størrelse er markant større end de anlæg de findes i Danmark, og investeringerne pr. kg fisk er høje i forhold til andre traditionelle dambrugsanlæg. Formålet med rapporten er at vurdere om denne form for fiskeopdræt er rentabel, og om dette er en mulig løsning på akvakulturens faldende produktion.

Denne rapport er en delrapport af "Projekt FREA", som er finansieret af Ministeriet for Fødevarer. Landbrug og Fiskeri - Direktoratet for FødevareErhverv. Denne rapport er et foreløbigt bidrag, som på nuværende tidspunkt ikke er godkendt af Direktoratet for FødevareErhverv. Dermed kan der forekomme ændringer i rapporten på et senere tidspunkt.

Læs/download rapporten under 'Udvikling' her på hjemmesiden. Gå ind under 'Dansk Handlingsplan'

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!