Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-08

Formandsskifte i AquaCircle

AquaCircles formand siden stiftelsen, Bent Urup, meddelte på seneste styremøde (22. oktober), at han, på grund af travlhed i eget firma (UNI-Aqua), ikke længere så sig i stand til at forvalte formandshvervet med den fornødne indsats. Styret konstituerede sig med Karl Iver Dahl-Madsen, DHI, som ny formand.

Bent Urup har sendt et personligt brev til medlemmerne af AquaCircle, hvor han redegør for sin beslutning.

Bent Urup har ligeledes skrevet en redegørelse om UNI-Aqua og fremtidsperspektiverne efter at norske AKVA-GROUP har købt en del af aktierne i UNI-Aqua A/S.

AquaCircles styregruppe holder sit næste møde den 26. november hos BioMar i Brande.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!