Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-09

BioMar overtager Provimis Fiskefoderaktiviteter

BioMar har indgået aftale om at overtage hovedparten af Provimis fiskefoderaktiviteter i Chile, Danmark og Spanien. Aftalen i Chile omfatter overtagelse af en 50 % andel i et joint venture med AquaChile med en forkøbsret for joint-venture partneren. Aftalen er betinget af myndighedsgodkendelse.
På det hjemlige marked ændres landskabet også, idet Provimis aktiviteter på fiskefoderområder varetages af DanaFeed, som således bliver en del af BioMar koncernen. Biomar bliver med dette opkøb verdens trediestørste fiskefoderproducent.
Vi har nået en milepæl i BioMars strategi "Going for Global Growth", siger Nils Agnar Brunborg, der er koncerndirektør.

Bestyrelsesformand Jens Berg, som også er direktør hos hovedaktionæren Schouw & Co, der overtog aktiemajoriteten i BioMar i 2005, udtaler at opkøbet er i god tråd med de ambitioner der lå til grund for Schouw's køb af aktier i BioMar. Akvakultur-industrien har et meget stærkt vækstpotentiale og vi ønsker at være en del af denne vækst. Det er vores agt at sikre BioMar en position som en verdensledende virksomhed indenfor akvakultur-sektoren. Som en konsekvens af dette, må der investeres en god del penge i fortsat vækst.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!