Change size of text Print

Vandplaner: minus 9000 tons kvælstof

 

Vandplanerne, som miljøministeren sendte i høring i sidste uge, vil især berøre landbruget i oplandet til Limfjorden. LandTV har derfor besøgt Limfjordslandet for at se på de virkemidler, der skal nedsætte landbrugets udledning af næringsstoffer.

I programmet medvirker blandt andet seniorforsker Flemming Møhlenberg fra Dansk Hydraulisk Institut. Han påpeger, at de tre foregående vandmiljøplaner ikke har forbedret forholdene for ålegræsset i Limfjorden, selv om landbruget gennem årene markant har nedsat sin udledning af næringsstoffer.

Ifølge Flemming Møhlenberg er der derfor brug for at se på andre virkemidler end de, der rammer næringsstofferne. Det kunne være genetablering af stenrev og opdræt af miljø-muslinger i Limfjorden.

Programmet sætter også fokus på mini-vådområder som alternativ til dyrkning af efterafgrøder på markerne.

Tilbage til oversigten


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027