Change size of text Print

Om AquaCircle


Courtesy: Marine Harvest Salmoj Industry Handbook

Brancheorganisationen AquaCircle

Organisationen blev stiftet den 10. februar 2006 af en række danske firmaer, fiskeopdrættere, institutioner, organisationer og enkeltpersoner med interesse for recirkulationsteknologi i akvakultur.

Vores formål

Det er AquaCircles formål at være et videncenter, der kan medvirke til at understøtte og videreudvikle recirkulationsteknologi i akvakultur. Den opnåede viden og den efterfølgende innovation skal anvendes til at styrke såvel det danske opdrætserhverv, som det erhverv der udvikler, sælger og eksporterer komponenter, hele opdrætsanlæg, foder samt serviceydelser i forbindelse hermed.

Det er ligeledes AquaCircles formål at formidle viden om recirkulationsteknologi i akvakultur til beslutningstagere og administratorer blandt myndigheder og finansielle institutioner samt til det øvrige samfund.

For at sikre rekrutteringen af kvalificerede forskere og medarbejdere til erhvervet er det endvidere AquaCircles formål at understøtte de relevante uddannelser på alle niveauer.

AquaCircle skal stimulere til netværksdannelse blandt parterne. Disse netværk, eller dele heraf, forventes at initiere fælles projekter og konkrete initiativer til fremme af AquaCircles formål.

Relateret

"We must plant the sea and herd its animals using the sea as farmers instead of hunters. That is what civilization is all about - farming replacing hunting."- Jacques Yves Cousteau

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027