Change size of text Print

Bestyrelse

Hver faggruppe vælger et ordinært medlem af bestyrelsen samt en suppleant. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for en to-årig periode, idet faggrupperne holder alternerende valg i lige og ulige år.

Bestyrelsen skal, ifølge vedtægterne, mødes mindst to gange årligt.

Medlemmer, som er logget-ind, kan se de godkendte referater fra møderne.

Bestyrelsen er i 2022/23 sammensat således med angivelse af valgår:

Medlemmer

Suppleanter

Anlægsleverandører

Frederik Sørensen,2022

Xena Brooks 2022

Udstyrsleverandører

Paw Petersen, 2021

Henrik Mortensen, 2021

Foder & Ilt- leverandører

Mikkel Detz Jensen, 2022

Ole Schmidt, 2022

Rådgivere

Bent Højgaard, 2022

Esben Holm, 2022

Primærproducenter

Peter Holm, 2021

Vakant

Bestyrelse har konstitueret sig


Paw Petersen er formand


Bent Højgaard næstformand
Relateret

Styregruppen holder møde flere gange i løbet af året. 


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027