Change size of text Print

Generalforsamling 2014

Årsmødet 2014 blev afholdt på Ferkvandscenteret i Silkeborg den 27. april.

Dagsordenen var som følger:


1.    Valg af dirigent

2.    Årsberetning dækkende det forløbne år fremlagt af Bestyrelsens formand til godkendelse.

3.    Revisionspåtegnet årsregnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.

4.    Fastlæggelse af kontingent.

5.    Valg af revisor

6.    Indkomne forslag

7.    Eventuelt

Henrik Mortensen blev valgt som dirigent

Se formandens beretning, regnskab og resumé fra årsmødet i separate menupunkter.

Foto herunder er fra en EU-workshop hvortil AquaCircle var blevet inviteret til at give en præsentation.0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027