Change size of text Print

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen 2016 blev afhold den 10. juni hos Billund Aquaculture Service, 'back-to-back' med netværksmøde i eksportforeningens 'Fish Tech Group'.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
  - Resultat af valg i faggrupper
  - Godkendelse af resumé fra GF 2015
  - Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
2. Formandens beretning
3. Drøftelser af strategi og arbejdsprogram for det kommende år
  - Udveksling af medlemskab med Eksportforeningen
  - Medlemskab af Landbrug og Fødevarer
  - Afholdelse af 'farmers day' på Aalborg messen i oktober 2017
  - Medlemskab af EATIP samt AquaCircle som national dansk 'mirrorplatform'
  - Øget kontakt og samarbejde med danske ambassader
  - Fælles indsatser/bredere indsatser/temadage
4. Budget for det kommende år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027