Change size of text Print

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen 2015 blev afhold den 19. maj på Østergaards Hotel i Herning - 'back-to-back' med generalforsamlingen i foreningen Dansk Akvakultur.

Dagsoden i henhold til vedtægterne:

1.    Valg af dirigent

2.    Årsberetning dækkende det forløbne år fremlagt af Bestyrelsens formand til godkendelse.

3.    Årsregnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse af strategi og arbejdsplan for det kommende år

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år

6.    Fastlæggelse af kontingent.

7.    Valg af revisor

8.    Indkomne forslag

9.    Eventuelt
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027