Change size of text Print

Indmeldelse

Bliv medlem af AquaCircle!

Hent indmeldelsesblanket (PDF) / (WORD) udfyld den og send/mail den i underskrevet tilstand til sekretariatet.

Medlemskab er åbent for alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for recirkulationsteknologi i akvakultur, såvel firmaer som institutioner, offentlige myndigheder, organisationer og enkeltpersoner.

For at give overskuelighed i medlemsskaren, samt for at sikre et hensigtsmæssigt underlag for valg til bestyrelsen, placeres medlemmerne i faggrupper, som kan have objektive optagelseskriterier. Faggrupperne er placeret i 2 sektioner. Faggrupperne i sektion 1 vælger hvert 1 medlem til bestyrelsen og 1 suppleant. Kontingentet er gradueret (se skitsen herunder).

Medlemskab tegnes for et år ad gangen. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til et kalenderårs udløb. 

Medlemmerne er forpligtede til at overholde organisationens vedtægter og leve op til formålsbestemmelsen og er berettigede til at opnå indsigt i foreningens projekter, initiativer og opgaver.

Medlemmer, såvel i sektion 1 som i sektion 2 har stemmeret på generalforsamlingen. 

Kontingentet udgør for tiden (januar 2019)

Sektion 1 - virksomheder med mindre end 5 ansatte:  3.500 DKK

Sektion 1 - virksomheder med mere end 5 ansatte:     5.500 DKK

Sektion 2 -                                                                     2.000 DKK

Studerende og privatpersoner -                                        500 DKKRelateret

AquaCircles medlemmer er indplaceret i faggrupper. Bestyrelsen vurderer løbende behov for eventuelt at oprette nye faggrupper. Medlemmer kan foreslå bestyrelsen nye faggrupper.


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027