Change size of text Print

Nofimas forsøgsanlæg i Sunndalsøra

 

Nofima bygger nå et av verdens mest avanserte anlegg i sitt slag. Anlegget gjør det mulig å utføre mange forskjellige typer forsøk innen oppdrett.

Totalt investeres det nå 44 millioner kroner ved Nofimas avdeling på Sunndalsøra. Resultatet er et unikt anlegg for forskning på bruk av resirkulert vann innen oppdrett.

I Norge kan det i framtida bli for lite vann til å øke produksjonen av laksesmolt i tradisjonelle anlegg. Derfor vil det bli nødvendig å bruke vannet om igjen.

Ved det nye anlegget på Sunndalsøra vil det bli mulig å utføre forskning med bruk av resirkulert vann på en rekke oppdrettsarter, slik som laksesmolt og torskeyngel.

Anlegget kan også bidra til å utvikle teknologien for resirkulering av vann.

I løpet av våren skal de første fiskene på plass i anlegget.

Tilbage til oversigten


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027