Change size of text Print

Fiskefoderets sporbarhed

 

I princippet kunne filmen udvides til også at vise fremstillingen af fiskemel og olie - ja endog tilbage til fiskeflåden der har fanget industrifisken, med angivelse af dato og fangstområde samt registreringsnummer og navn på båden - eller et kig ind i en fiskeindustri der leverer affald til fiskemelsproduktionen. Et par filmseancer fra en soyabønne-farm i f.eks. Brasilien kunne også være aktuel - men alle disse detaljer vil nok kun tjene til at forvirre budskabet hos modtageren - dig!

Tilbage til oversigten


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027