Change size of text Print

Futuna Blue

 

Der står en gruppe danske investorer bag det spanske projekt. Disse er også primus motor for hele projektet. Det første år eller to vil man producere pighvar, hvoeefter produktionen udvider/overgår til blåfinnet tun. I første omgang vil man 'opfede' små-tun der er fanget i farvandet ud for Andalusien. Fra disse vil man udvælge moderfisk, som senere skal bringes til gydning. De danske interesser har stor erfaring med dette fra Australien, hvor CleanSeas Tuna er dansk udviklet, designet og konstrueret.
Det særlige ved dette anlæg, i Andalusien, er at man opdrætter copepoder (små vandlopper) i meget store åbne bassiner. Copepoder er et vigtigt livsgrundlag for mange marine fiskearter i de tidlige livsstadier.

Tilbage til oversigten


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027