Change size of text Print

Fremtidens dambrug

 

LandTV har besøgt Kongeåens Dambrug og fiskeslagteriet Dan-Forel, der hver især er klar til at øge produktionen på de topmoderne anlæg, hvis de ellers kan få lov til det.

Kongeåens Dambrug er et af landets største dambrug, og det har omlagt sine tre dambrug til recirkuleringsanlæg.

Det betyder, at driften sker uden at spærre vandløb og bruge åvand i fiskebassinerne. De store betonanlæg fyldes i stedet med grundvand, der genbruges igen og igen.

De tre dambrug producerer nu dobbelt så mange ørreder som tidligere, men med den halve kvælstofudledning. Produktion af opdrætsfisk er allerede en milliard-forretning herhjemme, men akvakulturen har et potentiale til en tredobling af omsætningen.

Varighed: 22 min.

Tilbage til oversigten


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027