Change size of text Print

Ørredens gydeområder

 

Ørreden er afhængig af at gyde i vandløb, og en god ørredbestand viser, at naturen har det godt, med rent vand og et varieret plante- og dyreliv. Derfor er ørreden en rigtig god "miljøindikator".

Mange danske vandløb havde engang en stor naturlig ørredbestand, og en del har det stadig. Men mange gydeområder er blevet ødelagt eller forringet ved reguleringer og vedligeholdelse, og derfor skal de restaureres i de kommende år.

Der er størst chance for at hjælpe ørreden, hvis man efterligner forholdene i de naturlige vandløb, for i sådanne vandløb kan ørreden klare sig selv uden udsætninger. DTU Aqua har stor viden og erfaring om dette efter mere end 100 års forskning, og nu har fiskeplejekonsulent Jan Nielsen lavet en film om, hvad ørreden kræver af sine gydeområder.

Han viser sammen med sin kollega Finn Sivebæk eksempler fra både upåvirkede vandløb (naturlige) med gode ørredbestande og fra restaurerede vandløb, hvor ørreden igen kan klare sig selv. En af bækkene blev genslynget med udlægning af gydegrus for 21 år siden, og der har lige siden været en stor naturlig ørredbestand.

"Jeg håber, at filmen vil blive set af alle dem, der holder af god dansk natur, og at den kan inspirere alle dem, der vil yde en indsats for naturen, til så vidt muligt at genskabe de naturlige forhold i vandløbene frem for fx at anlægge unaturligt stejle stenstryg, der mest af alt ligner norske elve," siger Jan Nielsen.  "Ved at genskabe naturlignende stryg med naturlige vanddybder, vandhastigheder, bundmateriale o.lign. er der størst sikkerhed for, at man får de smådyr, vandplanter og fisk tilbage, der engang har været i vandløbet".

Tilbage til oversigten


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027