Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-11-30

Andre arter i dansk opdræt?

Dansk Akvakultur og AquaCircle har drøftet nye arter i dansk opdræt og arrangede en temadag om emnet den 17. oktober 2007 i form af en worskhop.
En af opgaverne som deltagerne blev sat på var at drøfte stærke og svage sider i den danske sektor samt at drøfte mulige kommende arter i opdræt og skønsmæssigt hvor meget der kan forventes produceret af disse.

Se mere om dagen under udvikling/Danmark/Andre arter

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!