Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-08

Regnskabsstatistik for dansk akvakultur 2006

Fødevareøkonomisk Institut har i december 2007 udgivet rapporten: Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006.

Og hvad kan man så tjene ved at producere et kilo ørred i henholdvis traditionelle dambrug, dambrug der recirkulere en beskeden del af vandet og dambrug der recirkulere en stor del af vandet (Type 3)? Læs om en 'uautoriseret leg med tal', men det kan allerede afsløres at det ikke i alle tilfælde er en guldbrube!

Rapporten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra 194 anlægsregnskaber, hvilket svarer til 60 pct. af den samlede population på 325 akvakulturanlæg. 46 pct. af regnskaberne er indhentet fra revisorer efter tilsagn fra de medvirkende anlægsejere, mens 14 pct. er hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som supplement til de frivillige indberetninger. De indsamlede regnskaber dækker 84 pct. af det samlede bruttoudbytte. Som følge af at statistikken er baseret på en delmængde af samtlige regnskaber, er resultaterne behæftet med en vis usikkerhed. De 325 anlæg er fordelt på 189 virksomheder. For virksomheder, der ikke anvender kalenderåret som regnskabsår, er anvendt regnskaber, som er afsluttet i 2006.
Se mere under 'Udvikling/Danmark/Regnskabsstatistik', hvor du også kan læse rapporten.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!