Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-09

Fiskepleje for 32 mio.

Handlingsplanen for Fiskepleje 2008 indeholder projekter om udsætning af fisk, vandløbsrestaurering og målrettede projekter, som skal fremme mulighederne for fiskeri og forbedre fiskenes gydeforhold og opvækstmuligheder.

Planen indeholder mere traditionelle aktiviteter som fx udsætning af ørred og laks for 13 mio. kroner til gavn for lystfiskere over hele landet.

Til aktiviteter, der fortrinsvis vedrører fisk og fiskerimuligheder i saltvand, er der afsat knap 7 mio. kroner, bl.a. til udsætning af ål, helt, pighvar og skrubbe.

Handlingsplanen åbner også op for mulighed for at anvende ny teknologi til forskning. Et eksempel på det er, at det er muligt at mærke havørreder og på den måde få ny viden om deres marine liv ved løbende at registrere saltholdighed og iltindhold omkring den enkelte fisk.

Et andet eksempel er, at radioteknologi giver mulighed for at få identificeret laksens gydeområder i bl.a. Skjern Å med større sikkerhed end hidtil, således at man mere målrettet kan sikre optimale forhold for gydefiskene og deres æg/yngel.

Fiskeriorganisationerne, der har rådgivet omkring Handlingsplanen for Fiskepleje 2008, er Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Fiskeriforening.

AquaCircles sekretariat bemærker at dambrugserhvervet ikke har siddet med ved rådgivningsbordet!

Læs hele handlingsplanen her

Kontakt: 

Specialkonsulent
Lene Scheel-Bech
Fiskeridirektoratet
Tlf. 72 18 58 70
lej@fd.dk


Fiskeribiolog og økonomirådgiver
Peter Geertz-Hansen
Danmarks Fiskeriundersøgelser
Tlf: 89 21 31 24
pgh@difres.dk 


Kilde: Fiskeridirektoratet.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!