Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-01-25

Dambrug uden fremtid!

Danmarks sportsfiskerforbund bringer i deres januar-nyhedsbrev en orientering om den snarlige nedlæggelse af de traditionelle danske dambrug!
Ifølge forbundet - der også beretter om de 32 millioner kroner, der er årets bevilling til fiskepleje, som kommer forbundets medlemmer til gode bl.a. i form af udsætninger af - ja, dambrugsfisk - så støtter såvel socialdemokraterne, de konservative og de radikale opfattelsen af, at de traditionalle dambrug ikke har nogen fremtid i Danmark.

Sportsfisker forbundet har åbenbart været 'fluen på væggen" hos de tre folketingspartier, for her er hvad forbundet skriver i januars nyhedsbrev:

"Både socialdemokratiet, de konservative og de radikale hilser en snarlig revision af miljølovgivningen på dambrugsområdet velkomne. Begge partier er af den opfattelse, at de traditionelle dambrug ikke har nogen fremtid i Danmark, hvis Danmark skal kunne leve op til Vandrammedirektivets målsætninger for vandløbskvalitet.
Samtidig slår de to partier til lyd for, at miljøreguleringen af dambrug er helt ude af trit med moderne lovgivning, idet den både er uigennemskuelig og spredt ud på en masse forskellige lovgivningsområder.
Hovedsigtet med lovrevisionen kendes endnu ikke, men de tre partier vil have fjernet de traditionelle dambrug, lave incitamenter til teknologiudvikling i sektoren og fjernet dambrug totalt fra specielt sårbare vandløb. De konservative går endnu videre og  forventer, at lovrevisionen vil medføre, at dambrugssektoren fremover bliver miljøreguleret efter samme principper som industrivirksomheder. Miljøstyrelsen vil snarest nedsætte et bredt sammensat udvalg, der skal dels vurdere resultaterne af forsøgene med modeldambrug, dels komme med forslag og ideer til nye miljøreguleringsmetoder for hele dambrugssektoren."
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!