Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-03-26

AKVA Groups UNI-Aqua og Danaq lukker kontrakt på 2 millioner €

Den chilenske afdeling af norske AKVA Group har opnået en kontrakt på et recirkuleret lakse-klækkeri/yngel/smolt anlæg til Sealand Aquaculture. Kontrakten har en værdi på 2 millioner € og anlægget skal opføres i Chiles 10. region (Sydchile)


Kontrakten er den anden betydende kontrakt for AKVA-Group's UNI Recirculation System. Den første drejede sig om et større marint system til Kingfish i Nordchile.

Det kommende recirkulerede lakse-anlæg vil have en kapacitet på 6 millioner smolt årligt - fordelt på 6 produktions-omgange. Anlægget anvender, i sagens natur, såvel ferskvand som saltvand for at opretholde optimale vilkår for alle stadier på vejen mod smoltificeringen. 

AKVA-Group er blevet kraftigt styrket ved køb af danske UNI-Aqua og senere Danaq og har nu dannet et internationalt team der skal varetage den videre udvikling af recirkulationssystemer - støttet af AKVA-Groups salgs og supportafdelinger , som findes i flere lande.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!