Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-04-25

Optimering af behandlingseffekten i akvakultur

Danmarks miljøundersøgelser har primo april 2008 udgivet en rapport med ovennævnte titel. Rapporten beskriver forsøgsarbejder med formalin og brintoverilte i bekæmpelse af fiskedræber. Resultaterne viser blandt andet, at der opnås fremragende effekter ved reducerede koncentration - blot opholdtiden forlænges. 100% af fiskene i forsøget overlevede. Videre viser arbejdet, at biofilteret (hvis et sådant forefindes) omsætter formalin, hvorfor der løbende må tilsættes formalin for at holde koncentrationen. Dette er spændende nyt - og endnu et argument for at indføre vandrensning i form af biologisk filter!

På baggrund af forsøgene kan man altså forvente en kraftigt reduktion (helt undgå) i udledning af hjælpestoffet formalin til recipienten! 

Forsøg med brintoverilte er også lovende, men i de afviklede forsøg gav det problemer med efterfølgende kraftig bevoksning i biofilteret.

Læs/download hele rapporten her

Elektronmikroskopisk foto af fiskedræber trofont: Kurt Buchmann

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!