Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-06

Dansk Akvakultur definerer forsknings- og udviklingsbehov

Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten og fødevaresikkerheden.
Dansk akvakultur har udarbejdet et notat om behovet for forskning og udvikling og inviterer til debat om indsatserne:

Forsknings- og udviklingsområdet har meget høj prioritet for akvakulturerhvervet. Akvakulturen arbejder for at styrke udviklingen og forskningen i Danmark som grundlag for at sikre og udbygge erhvervets konkurrencedygtighed og for at bidrage til, at samfundets reguleringer af erhvervet hviler på et solidt videnskabeligt grundlag.

Dansk akvakultur står over for store udfordring som følge af stigende miljøkrav, øget konkurrence, nye forbrugsmønstre og politiske prioriteringer. Erhvervet har et stort vækstpotentiale, og det fremgår af regeringens handlingsplan for fiskeri og akvakultur, at produktionen skal tredobles frem mod 2013, og der skal ske en øget diversifikation i andre arter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. EU har erkendt, at EU er førende på forskning akvakultur, men resultaterne har især bidraget til vækst i 3. lande og ikke i EU's egen akvakultursektor.

Dansk Akvakultur ønsker på den baggrund at tage medansvar for og bidrage til prioriteringen af de danske forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne er knappe, og det er afgørende, at de fokuseres og anvendes, hvor nytteeffekten er størst.

Erhvervet anerkender, at der også må investeres i grundforskning, men for os er det afgørende, at for nærværende fokuseres på vækst orienterede initiativer. Vi har diskuteret og kortlagt erhvervets behov, og vi ønsker med dette notat at give vores bud på prioriteringerne på både kort og lang sigt.

Vi håber, at notatet vil bidrage til en saglig og konstruktiv debat om emnet, og vi glæder os til at modtage dine kommentarer og forslag til forbedringer.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!