Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-05-26

Lavteknologi til højværdiproduktion......Gylle og fiskeaffald som fremtidens værdifulde råstoffer for fiskefoder!

Fremover bliver gylle måske ikke et problem - men en værdikilde. Fiskeaffald, hvor man idag risikerer at skulle betale for destruktion, er fremtidens omega-3 kilde. Er det eveighedsmaskinen der er opfundet ? Nej, der er tale om lovende forsøg med maddiker der 'guffer' gylle og fiskeaffald i sig og bliver til en værdifuld foderkilde - fiskefoder vel at mærke!

Læs mere under 'Udvikling/andre/Amerika/Foder med insekter'

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!