Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-06-07

Ny miljøvenlig BYG - fremtidens ingrediens i fiskefoder.

Normalt er fosfor i korn 'bundet' i phytat, som er svært tilgængeligt for 'en-mavede' dyr (grise og fisk for eksempel), hvorimod drøvtyggere sagtens kan omsætte denne form. Den nye type byg udmærker sig ved at have en højt fosfor-indhold på en form som 'en-mavede' dyr kan udnytte.

Udover at dyrene - her fiskene - altså bedre vil kunne udnytte fosfor i foderet, vil det  ultimativt kunne betyde, at mængden af fosfor i gylle/fiskeslam vil kunne være betydeligt lavere end tilfældet er idag, hvor næringsstoffet fosfor kan give problemer med overgødskning/forurening af f.eks. vandløb!

Den nye type byg (korn) er fremavlet i USA. Der er ikke tale om GMO, men almindelig avl. Der er ligeledes lavet avlsarbejde med ris, majs og soyabønner med et lavt phytat-indhold.

Høstudbyttet af denne byg ('Clearwater') er omtrent det samme som hos konventionel byg.

Tidligere i år blev der afskibet Clearwater-byg  til fodringsforsøg med pangasius i Vietnam (se efterretninger den 4. januar 2008). Nu startes forsøg i Idaho (USA) med regnbueørreder, som får foder hvori denne byg indgår.

Byg-typen stilles gratis til rådighed (i mindre portioner) til forskere der vil afprøve dens egenskaber på egen hånd.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!