Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-07

Hollands regering forpligter sig til MSC.

Den 16. juli blev det meddelt, at den hollandske regering sigter på at næsten al hollandsk fiskeri skal certificeres efter Manine Stewardship Council (MSC) standarder. Det er første gang en regering helhjertet tager en sådan beslutning.

Forpligtelsen gælder i første omgang 5 fiskerier, som tilsammen star for mere end 90 % af hollandske landinger. Regeringen vil arbejde for at de resterende , småskala fiskerier, også inddrages.

I henhold til aftalen skal bade fiskeriet efter hesterejer, som allerede er under vurdering af MSC, og det vigtige tungefiskeri, med net, certificeres inden udgangen af 2009. Partrawling efter jomfruhummer og rødspætte skal være certificeret inden udgangen af 2010, mens not- og snurrevodsfiskeri skal være fuldt certificeret i løbet af 2011.Målet er endvidere at bomtrawlsfiskeriet, efter rødspætte og tunge i Nordsøen, skal kunne certificeres i 2012.

Aftalen betyder, at 74% af EUs kvote på tunge og 37% af kvoten på rødspætte vil blive MSC-certificeret. De hollandske landinger eksporteres primært tilItalien, Tyskland og Storbritanien.

Gerda Verburg, der er hollandsk minister med ansvar for fiskeriet siger at hun er meget glaf for at NGO'er, fiskeriet og regeringen har kunnet finde frem til enighed i denne sag.

Rubert Howes, der er øverste chef for MSC, udtrykker ligeledes begejstring og kalder beslutningen og aftalen for historisk. At den hollandske fiskerisektor og landets regering helhjertet støtter beslutningen betyder både, at der kan anvendes statsmidler til den forskning og udvikling der bliver nødvendig for at nå målet og at industrien er villig til at påtage sig opgaven med implementeringen. Videre siger Howes, at han håber den hollandske beslutning vil få andre landes regeringer til, på samme måde, at gå ind for en bæredygtighedscertificering.


Knap 14 dage feter denne udmelding gik de hollandske detailkæder sammen og meddelte at de fremover kun vil markedsføre bæredygtighedsmærkede fisk og fiskeprodukter (se efterretninger fra den 4. august 2008)
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!