Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-08-11

Højteknologifonden indkalder interessetilkendegivelser

Højteknologifonden indkalder interessetilkendegivelser for kommende projekter.


Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter hvor forskningsinstitutioner og virksomheder samarbejder.

Højteknologisk projekt
Et højteknologisk projekt er afgrænset og sigter målrettet mod at skabe et konkret resultat, som øger parternes mulighed for at forbedre deres videns- og markedsposition.

  • Varighed 2-4 år
  • Samlet budget DKK 5-30m
  • Højteknologifondens investering DKK 2,5-15m
  • Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder

Interessetilkendegivelse
Først indsendes en kort interessetilkendegivelse. Udvalgte ansøgere udfærdiger herefter en endelig ansøgning.

Læs mere under Udvikling/Danmark/Forskning og Udvikling - eller gå til fondens hjemmeside og hent/læs retningslinier for udarbejdelse af interessetilkendegivelse, ansøgningsskema og budgetskema.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!