Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-18

Grøn flaskehals udvides

Husdyrsager skal hurtigere gennem Miljøklagenævnet. Regeringen og Dansk Folkeparti bevilger penge til at ansætte flere sagsbehandlere.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at give Miljøklagenævnet 2,8 mio. kr. ekstra, så de kan mindske ventetiden på afgørelser af især miljøgodkendelser til landbruget - og forhåbentlig også 'vandbruget'!

Landmænd og dambrugere, der gerne vil udvide deres husdyrbrug, har i lang tid peget på Miljøklagenævnet som en alvorlig flaskehals, hvor sagerne sig op, og de berørte må vente længe for at få at vide, om der er grønt lys. Det skaber stor utilfredshed og usikkerhed om investeringerne.

Også kommuner og grønne organisationer, sidstnævnte der ofte er den ankende instans, ser frem til at få mindsket ventetiden på behandlingerne af miljøgodkendelser.

Med den nye husdyrlov sidder alle fire grupper nemlig og venter på principielle afgørelser fra nævnet, som kan bruges til at afgøre en lang række sager rundt i landet. Klagesagerne hober sig op i nævnet, især dem der handler om husdyrgodkendelser, men nu skal bunkerne gøres mindre.

De ekstra 2,8 millioner kroner skal nævnet bruge til at opnormere med syv medarbejdere.

Aftalen supplerer den allerede indgåede aftale om at styrke kommunernes behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrbrug. Yderligere 1,6 millioner kroner skal bruges til at undersøge, om kommuneplanerne beskytter kulturmiljøer, for eksempel fortidsminder, godt nok. Pengene skal også bruges til at inspirere kommunerne til at supplere beskyttelsen af kulturmiljøer og fortidsminder med beskyttelse af det danske landskab.
Endelig indeholder aftalen en million kroner til projektet Hold Danmark Rent, der skal styrke indsamlingen af affald smidt i naturen og gøre danskerne bedre til at bruge skraldespanden.

Ifølge 'Altinget' er miljøministeren glad for aftalen, der alt i alt komer til at koste skatteborgerne  5,4 millioner kroner:
"Vi har gjort en stor indsats for at få mere gang i kommunernes arbejde med at behandle flere ansøgninger om husdyrgodkendelser. I forlængelse af den indsats er jeg meget glad for, at vi nu også har styrket sagsgangen i Miljøklagenævnet, så flere sager kan finde deres afslutning," siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V).

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!