Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-19

Indbydelse til åbent hus og presseseminar

Fødevareministeren byder velkommen når der den 3. oktober bydes på seminar på Nielsby Dambrug, Nielsbygårdvej 13, 6683 Føvling ved Vejen.

På dagen vil vi præsentere de lovende resultater fra modeldambrugsforsøgene, fortælle om perspektiverne for fiskeopdræt og vise rundt på Nielsby Dambrug, der er Danmarks største ørreddambrug.

Desuden vil brancheforeningen Dansk Akvakultur præsentere sit første 'White Paper'.

Inden seminaret vil der være åbent hus på dambruget med mulighed for lidt til ganen samt en snak med vore sponsorer.

De nye såkaldte modeldambrug tegner til at blive en overvældende succes.
Målinger viser, at de byder på store miljømæssige fordele, mens en brancheopgørelse viser, at opdrætterne investerer massivt i at omlægge til den nye teknologi.

Derfor indbyder Dansk Akvakultur til Åbent hus og presse-seminar om modeldambrug på Nielsby Dambrug:


Program
Kl. 12:
Presseseminar og åbent hus for medlemmer og samarbejdspartnere (Pølsevogn, øl og vand)

Kl. 14:
Perspektiver i modeldambrug, v. fødevareminister Eva Kjer Hansen

  • Dambrug og naturen, v. Skov- og Naturstyrelsen
  • Driftserfaringer med modeldambrug, v. Christina Kongsted, Nielsby Dambrug
  • Miljøforbedringer med modeldambrug, v. Per Bovbjerg Pedersen, DTU-Aqua
  • Fiskeopdræt for fremtiden, v. Karl Iver Dahl-Madsen, Dansk Akvakultur
  • Spørgsmål fra pressen

Kl. 15:
Rundvisning på Nielsby Dambrug (Smagsprøver på ørred fra Danforel)

Vel mødt - og lad jungletrommerne lyde!

Se White Paper og download invitationen.
Modeldambrug
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!