Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-23

Konsulenter til akvakultur studie i Ægypten

Den Ægyptiske ambassade har udtrykt ønske om at få et dansk konsulentfirma til at varetage et studie af fiskeopdræt (netbure) i såvel ferskvand (Nilen) som havvand.

Det Ægyptiske Landbrugs Eksport Råd, der står bag henvendelsene, har bedt den Ægyptiske ambassade om at kontakte danske firmaer, organisationer og tredjeparts institutioner med viden om dansk akvakultur, om at hjælpe med at identificere danske konsulenter med den nødvendige viden. Fra ægyptisk side er man primært interesserede i at skrive kontrakt med deciderede konsulentfirmaer - det vil sige at enkeltmandsfirmaer næppe kommer i betragtning.

Interesserede kan kontakte sekretariatet for at få Terms of Reference (TOR) og nærmer beskrivelse af opgaven.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!