Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2007-03-30

Fødevareforskning på Danmarks Tekniske Universitet

På konferencen drøftes forbrugernes, landbrugets, industriens og myndighedernes ønsker til fødevareforskningen ved DTU. For at skabe en livlig debat har vi bedt Journalist Reimer Bo interviewe repræsentanter for fødevareforskningen fra DTU og eksterne brugere af forskningen, herunder industrien og forbrugerne. Se mere og meld dig evt. til, så du løbende bliver holdt opdateret.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!