Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-09-29

Bæredygtigt laksefoder

Norske Sketting har udviklet et laksefoder, hvor resultatet er en nettoproduktion af fiskeprotein. Forsøget, som er foregået under kommercielle vilkår med 800.000 laks, viser at det er muligt at producere op til 1.2 kg lakseprotein for hvert kilo fiskeprotein. Med andre ord - ikke en sammenligning mellem æbler og bananer - men en sammenligning våd-vægt til våd vægt!
I pressemeddelelsen (herunder på norsk) fremhæves det også at omega-3 niveauet i laksen er normalt (men det hænger nok mere sammen med fiskeolien der anvendes og ikke i så høj grad proteinerne).

Resultatene viser at begrenset tilgang til marine råvarer ikke trenger å begrense veksten i oppdrettsnæringen, og at laksenæringen kan produsere mer fiskeprotein enn det den bruker i fôret.

Forsøket, som fortsatt pågår ved CAC, har som formål å fulldokumentere produksjon av bærekraftig laks. CAC er et storskala forsøksanlegg som samtidig er en kommersiell lakseprodusent. CAC eies av Marine Harvest, Skretting og AKVA group.

- Forsøkene ved CAC er en milepæl, mener administrerende direktør Knut Nesse i Skretting. - Dette er første gang vi kan vise til storskalaforsøk med fisk over en hel generasjon der vi gir mer fiskeprotein tilbake enn det vi bruker i fôret. Vi blir stadig flere mennesker som skal dele på ressursene i havet. I dette perspektivet åpner resultatene for enorme muligheter for oppdrettsnæringen.

Økende andel alternative råvarer

I forsøket er fisken ved CAC delt inn i tre grupper som har fått hver sin type fôr

  • et som er nesten identisk med Skrettings vanlige diett, men med et noe høyere innslag av vegetabilsk olje.
  • to der enda mer av de marine proteinråvarene er erstattet med vegetabilske.

Det er disse to gruppene som gir mer fiskeprotein tilbake enn det som er brukt i fôrproduksjonen.

Normalt omega 3-innhold

Tall fra de mærene som er slaktet ut, viser at fôret der det er brukt minst marine ressurser gir ca 1,2 kilo høykvalitets fiskeprotein for hver kilo fiskeprotein som er brukt i fôret.

Målingene viser også svært positive tall for omega 3-innhold. Fisken som er tatt ut viser normale nivåer av omega 3, også når det gjelder de langkjedede omega 3-fettsyrene EPA og DHA.

- De endelige tallene vil være klare når forsøket avsluttes ved juletider, men resultatene er oppløftende så langt, sier Olav Breck , FoU sjef i Marine Harvest Norge og fagansvarlig for CAC. - Å finne erstatninger til marine råvarer er en forutsetning for fremtidig vekst. Samtidig er vi opptatt av å sikre laksens helse og velferd i et slikt perspektiv.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!