Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-10-27

Biogas bliver til dyrefoder

I fredags skrev 'Ingeniøren' om den danske virksomhed UniBio, der har udviklet en proces til at lave protein af biogas (med hjælp af bakterier). Proteinerne kan f.eks. indgå i foder istedet for fiskemel!?
Det er jo lidt den omvendte verden - at bruge biogas til at lave proteiner og bruge planter til at lave bio-fuel. Biogas er jo naturens egen 'bio-fuel'. Når først vi kommer i gang med at dyrke havets 'grøntsager' for alvor, kan der leveres både olier og proteiner direkte.
--------------------------------------

Af Bjørn Godske, 'Ingeniøren' fredag 24. okt 200:

Den danske virksomhed Unibio har udviklet en proces til at lave protein af naturgas, og er nu klar til at bygge dyrefoderfabrik i Trinidad og Tobago.

»Potentialet er kæmpestort,« fortæller Ebbe Busch Larsen begejstret. Han er manden bag virksomheden Unibio, som i dag har licens til hele processen omkring produktion af protein på basis af naturgas. Det nye protein vil blandt andet kunne erstatte fiskemel i foderblandinger.

»Vores verdenshave bliver overfisket og det har fået verdenspriserne på fiskemel til at stige voldsomt. Med foderprotein baseret på naturgas kan vi mindske trykket på fiskebestandene,« siger Ebbe Busch Larsen.

Efter 25 års udviklingsarbejde er det første pilotanlæg blevet taget i brug i Trinidad og Tobago. Næste skridt er et fuldskalaanlæg, som i 2009 skal være oppe på fuld produktion svarende til 100.000 ton protein om året.

Regeringen i Trinidad og Tobago har allerede sat 750 mio. kroner af til projektet, som årligt vil omsætte for 1,2 mia. kroner.

Protein baseret på naturgas kan bruges i foderblandinger til blandt andet svin og fiskefarme. Det har tidligere været forsøgt at producere den type proteiner, men effektiviten har været for dårlig og prisen for høj. Med det nye projekt i Trinidad og Tobago er der skabt et prismæssigt konkurrencedygtigt produkt.

»Det er vores vurdering, at der allerede i dag er et marked for den her type protein på cirka seks mio. ton. Vi har beregnet, at hvis vi skal dække bare fem procent af det amerikanske forbrug, så skal vi bygge 25 fabrikker i samme størrelse som den i Trinidad og Tobago,« fortæller Ebbe Busch Larsen.

Potentialet er dog langt større, da der årligt sælges 630 mio. ton foderblandinger på verdensplan. Proteinindholdet svarer til cirka 150 mio. ton protein produceret ved hjælp af Unibios proces.

Købte bakterie af tyskere

Baggrunden for udviklingen af den proces, som udgør grundstenen i Unibios forretning, er en licens, som Ebbe Busch Larsen købte af Max Planck Instituttet i 1982. Patentet omfattede en bakterie, kaldet M102, som forskerne havde fundet seks-otte meter under overfladen i den tyske sø Plöner. Her levede M102 af sumpgas, som steg op fra søens bund.

I 1985 startede Ebbe Busch Larsen Unibio, og i samarbejde med DTU og Syddansk Universitet begyndte han at udvikle de bedste vækstbetingelser for bakterien. I det arbejde var professor John Villadsen fra Institut for Systembiologi en vigtig samarbejdspartner.

I årene 1986 til 2000 blev der eksperimenteret med forskellige fermentorer og et prøveanlæg blev bygget i Odense. Omkring år 2000 begyndte optimeringen af den syv meter høje U-loop-fermentor, som i dag bruges i Trinidad og Tobago, hvor det lokale universitet har været dybt involveret i udviklingen.

Unibio har løbende modtaget økonomisk støtte fra danske myndigheder, blandt andet Energistyrelsen, men som Ebbe Busch Larsen bemærker, så har firmaets skatteindbetalinger allerede oversteget de modtagne tilskud.

Naturgas, ilt og lidt mineraler

Med en position bare 11 km fra Venezuelas kyst har Trinidad og Tobago adgang til store mængder af naturgas. Den bliver omformet til methanol, som også skal være 'foderet' i proteinfabrikken. Sammen med ilt og kvælstof, i form af ammoniak, skal det sætte gang i fermenteringsprocessen, hvor bakterier 'æder' methan.

Derudover skal der også tilsættes mineraler, blandt andet magnesium, calcium, potasium, kalium, jern, kobber, zink, magnesium, nikkel, kobolt og molybdæn. Det vurderes at fermentoren er i stand udnytte 90 procent af naturgassen.

Selve processen foregår kontinuert, men efter fire-fem ugers produktion bliver systemet renset og steriliseret. Den færdige protein centrifugeres, filtreres og steriliseres. Herefter spraytørres proteinen og er klar til salg.

Ifølge professor John Villadsen er det muligt at opskalere fermentoren og samtidig opnå højere effektivitet. Lige nu ligger effektiviteten på fire kg biomasse per m3 areal i fermentoren i timen, hvilket er langt over tidligere tests i andre typer af fermentorer, hvor udbyttet kun nåede 1,8 kg.

Unibio er allerede så godt i gang, at andre interesserede købere har meldt sig.

»Vi har lige været i Brunei, hvor der jo også er masser af naturgas. De er interesseret i at få et anlæg,« siger Ebbe Busch Larsen.

 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!