Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-11

Højteknologifonden indkalder interessetilkendegivelser

Højteknologifonden starter i dag ny runde med projekter og platforme. Der er 280 millioner til rådighed i 2009.

Højteknologifonden inviterer forskere og virksomheder til at byde ind med fremtidig højteknologi, der kan skabe værdi for det danske samfund.

Højteknologiske projekter: (DKK 2½-15m fra Fonden)
Højteknologiske platforme: (DKK 15-75m fra Fonden)

Frist for interessetilkendegivelse den 27. januar 2009. Hvis interessetilkendegivelsen får en positiv behandling skal man være indstillet på at aflevere fuld projektbeskrivelse/ansøgning senest den 30. marts - og hvis denne også 'kommer gennem nåleøjet' kan man forvente tilsagn den 21. maj (og altså reelt gå i gang med arbejdet efter sommerferien)

 
Læs mere om runden på HT-fondens hjemmeside og/eller kontakt Fonden på tlf.: 33 63 72 80 for yderligere information
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!