Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-12

Formanden for Danmarks Fiskeriforening pludselig død

Danmarks Fiskeriforening meddeler onsdag aften at:
Flemming Ebey Kristensen, Thyborøn, der har været formand for Danmarks Fiskeriforening siden 2004, er pludselig død den 12. november, 63 år.

Flemming Ebey Kristensen var født på Thyholm, men begyndte som ung at fiske fra Thyborøn, hvor han blev gift med Jessie og fik sit udgangspunkt som fisker.
I en årrække var Flemming Kristensen aktiv som formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening, men involverede sig også i foreningsarbejde på landsplan. Han var i nogle år næstformand for Danmarks Fiskeriforening, men siden efteråret 2004 har Flemming Kristensen stået i spidsen for de danske erhvervsfiskere.

Flemming Kristensen var en mand, der engagerede sig fuldt ud og kæmpede alle danske fiskeres sag. Han var respekteret blandt fiskerne overalt i landet, men også blandt erhvervets mange samarbejdspartnere blandt myndigheder og organisationer i ind- og udland.
Blandt personalet på Danmarks Fiskeriforenings kontorer i Taulov og København var Flemming Kristensen ligeledes vellidt og respekteret for sit engagement og sin ligefremme væremåde. Han vil efterlade et stort savn.

Vore tanker går til Jessie og den øvrige familie.

Æret være Flemming Kristensens minde.

Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening
Svend Erik Andersen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening
Niels Wichmann, administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!