Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-17

Bæredygtige opdræts-ørreder: Danmark vært for 1. møde, der skal udvikle standard

Brancheorganisationen Dansk Akvakultur byder på onsdag, sammen med WWF, velkommen til det 1. møde i en række under fællesbetegnelsen 'Ørred-Dialog'. Mødet stækker sig over to dage og finder sted i 'Idrættens Hus' i København. Deltagerne, primært fra Europa og USA, skal drøfte de påvirkninger som ørred-opdræt kan have på miljøet.

Herefter fastlægges principper, kriterier og indikatorer som til sidst skal føre til anvendelige og målbare standarder for bæredygtigt ørred-opdræt.

Det forventes at processen vil være knapt et par år undervejs og vil omfatte 5 - 6 'dialog-møder' i forskellige Europæiske lande og USA.

Dialog-møderne er åben for alle og bygger på konsensus. Repræsentanter for offentlige myndigheder, primærproducenter, forskere, forarbejdningsindustrien, NGO'er, detailhandelen og udstyrsbranchen er inviteret. Læs mere i guiden om den åbne proces som se fact-shet om initiativet, taget af WWF.

Det er stadig muligt for interesserede at tilmelde sig - tag kontakt til WWF i Danmark (e-mail til Christopher Mathiesen eller ring på 35 24 78 61). Se invitationen og dagsorden for mødet.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!