Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2008-11-26

Akvatiske ingredienser - miljø og sundhed vigtige for afsætningen

Fiskeri og havbrugsfonden i Norge har finansieret en en analyse af marked, efterspørgsel og fremtid for ingredienser der har sit udgangspunkt i marine/akvatiske ressourcer.

Rapporten giver en gennemgang af internationale trends. Blandt disse er det tydeligt at forbrugerne i stigende grad tillægger miljøhensyn, herunder bæredygtighed, en større værdi ved købsbeslutningen. Fødevarer der kan dokumentere at ingredienserne er bæredygtige, at der er taget miljøhensyn, at man har udnyttet råstofferne bedst muligt og lignende parametre kan derfor få en særlig gunstig position hos fremtidens forbrugere.

Tilsvarende opgradere forbrugerne betydningen af oplysninger om ernæringsværdi og sundhedsegenskaber - sundhedsfremmende, sundhedsbevarende. Markedet for kosttilskud øger og sundhedseffekten af marine/akvatiske elemeneter i fødevarerne kan være et godt salgsargument - under forudsætning af de ovenfor nævnte miljøforhold er opfyldt. Forbrugerne tillægger ofte vegatabilske fødevare disse egenskaber - og disse bliver ofte første valg.

Rapporten tilkendegiver også at udviklingen under alle omstændigheder går mod mere funktionelle fødevarer - altså mad som er tilsat ingredienser, som ikke oprindeligt/naturligt er indeholdt, men som tilfører fødevarerne bedre egenskaber. Omega-3 er et kendt eksempel på en sådan ingrediens. Rapporten vurderer at der er potentiale for udvinding og markedsføring af mange andre stoffer fra såvel det traditionelle fiskeri, som opdrætssektoren - herunder også høst/dyrkning af tang. Udover fødevaremarkedet vurderes den farmaceutiske industri at være et marked.
Læs rapporten her.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!