Change size of text Print

"Aquaculture, not the Internet, represents the most promising investment opportunity of the 21st Century."

- Peter Drucker, Management Expert & Economist

2009-01-08

Omsætning af formalin i danske dambrug

Danmarkd Miljøundersøgelser har gennemført undersøgelser af formalinbrug på tre typer af dambrug. Undersøgelserne viser blandt andet, at på traditionaelle dambrug nedbrydes formalin ikke i det omfang man hidtil har troet. Dette får sandsynligvis konsekvenser for fremtidig brug af formalin på danske dambrug.

Undersøgelserne, som blev sat igang blandt andet for at sikre data som ville gøre det muligt at 'typegodkende' forskellige opdrætsanlæg, viser videre at kun modeldambrug type 3 har en fornuftig nedbrydning af formalin på selve anlægget før vandet ledes til å-systemet. Dette skyldes at vandet har en længere opholdstid på anlægget (recirkulering) og at der foregår nedbrydning i biofiltrene.

Undersøgelserne viser videre at den forventede nedbrydning af formalin i plantelaguner ikke altid kan genfindes. Det viser sig nemlig at plantevæksten i lagunerne kan fører til at vandet, der skulle have en længere opholdstid i lagunerne, ledes hurtigt gennem lagunen.

Dansk Akvakultur har allerede sidste år mddelt at man, af flere forskellige grunde, ønsker at udfase brugen af formalin. Den 5. december blev dette omtalt her på siden (se efterretningen samt pressemeddelelse, handlingsplan og strategi).

Forsøg har vist at en længere opholdstid og en lavere koncentration fører til samme positive resultat (bekæmpelse af parasitter på fiskene). Indledebnde forsøg med brug af brintoverilte, i stedet for formalin, har også vist sig lovende. Dansk Akvakultur vil fortsat yde en indsats for at finde fornuftige og effektive alternative behandlingsformer.

Læs/download Miljøundersøgelsernes rapport (FR699) her.
 
< Tilbage til efterretninger

Arkiv

Akvakultur er fisk i kultur! De skal selvfølgelig have det godt og have noget at spise. Du kan fodre fiskene ved at klikke på din mus over fiskedammen!